Podle posledního známého údaje činí  dluh na nájemném a službách v bytech v majetku města Kolína 7 mil. Kč. Připočte-li se však penále, vzroste částka na 10,4 mil. Kč. Na dluhu se podepsalo 692 nájemníků, z toho je 329 zaměstnanců automobilového závodu TPCA. Z celkové sumy 3,05 mil. Kč tvoří dluhy pracovníků TPCA. Jedná se o nájemníky, kteří neuhradili nájem a služby nejméně 3 měsíce. Proto vedoucí odboru správy bytových a nebytových prostor Městského úřadu v Kolíně Kamil Špinka vytvořil přehled o dlužnících a po projednání v radě města požádal advokáty JUDr. Tomáše Najmana a JUDr. Borise Jančáka o pomoc při podávání žalob na vyklizení bytů a vydání platebního rozkazu, což jsou dva naprosto odlišné právní úkony. "Žaloba na vyklizení bytu obnáší převzetí a přípravu právního zastoupení, výpověď z nájmu bytu a žalobu na vyklizení nebo určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu. Vydání platebního rozkazu znamená kromě převzetí a přípravy právního zastoupení sepsání žaloby o zaplacení dlužné částky a účast o soudu. Fakticky tedy platí, že na neplatiče nájmů včetně služeb budou podávány žaloby," doplňuje Kamil Špinka. meč