Kolínský právník Tomáš Kasal podal na předsedu kolínské organizace ČSSD a starostu Cerhenic Marka Semeráda žalobu na ochranu osobnosti o veřejnou omluvu a přiměřené zadostiučinění v penězích. Chce po něm veřejnou omluvu a finanční zadostiučinění ve výši 50 tisíc korun. Pokud by peníze vysoudil, slíbil, že je použije pro veřejně prospěšné účely příspěvkových či rozpočtovýchorganizací působících v Kolíně v neziskovém sektoru.

Případ souvisí se smlouvou, kterou Město Kolín  uzavřelo s Tomášem Kasalem a Borisem Jančákem na právní služby, za což jim má náležet měsíční odměna nejméně 80 tisíc korun. Podle žalobce žalovaný tvrzením o "problematické reputaci dotyčných právníků", ale i dalšími výroky na jeho adresu škodí jeho reputaci ve městě, kde se narodil žije a pracuje. Tomáš Kasal je přesvědčen, že výroky žalovaného vycházejí daleko nad rámec přípustných hodnotových soudů a navrch obsahují řadu nepravdivých a difamačních skutkových tvrzení jako třeba o výši odměny či trafice pro přátele. Žalobce dále tvrdí, že takové výroky mu mohou způsobit újmu na jeho osobní a profesní pověsti a společenském postavení.

Marek Semerád nároky žalobce neuznává ani z části a má za to, že žaloba je nedůvodná a neopodstatněná. Poukazuje na to, že žalobce není jen advokátem, ale i politikem, který kandidoval v loňských volbách do kolínského zastupitelstva za sdružení Změna pro Kolín. Soukromí Tomáše Kasala je tak prý omezeno touto politickou činností a tudíž je kritizovatelnější než jiné osoby mimo politiku. Marek Semerád upozorňuje, že jednání žalobce má i další důvod - místní ČSSD totiž od počátku požaduje, aby městští advokáti byli vybráni v soutěži, což se nestalo. meč