Rada města Kolína uložila vedoucímu odboru školství, kultury a sportu Karlu Kárníkovi vypracovat a předložit radě pravidla pro používání městského rozhlasu, a to s cílem rozšířit hlášení sportovních, společenských a kulturních akcí a zároveň omezit komerční vysílání. „V předloženém materiálu bude návrh na zpoplatnění komerčních hlášení, aby jich bylo co nejméně. Dosavadní poplatek za hlášení tohoto typu byl velmi nízký,“ uvedl starosta Miroslav Kaisler. Občané Kolína totiž mnohdy nejsou s to rozlišit, zda se jedná o komerční hlášení či informativní zprávu samotné radnice. „V pravidlech bude též přesně vymezeno, co bude a naopak nebude možné odvysílat v rámci blížících se předvolebních kampaní,“ dodal starosta.
kop