Zpravodaj města Kolína bude i nadále tisknout a knihovat společnost Decibel Production bratrů Plašilů a Romana Pekárka. V nové soutěži, jíž se zúčastnilo 15 zájemců, nabídla nejnižší částku za uvedené služby. Zajímavé je, jak se tiskárna během roku dokázala přizpůsobit novým poměrům a jak vlastně město v uplynulých letech mrhalo obecními prostředky. Zatímco dosud, do ledna 2011, město té samé tiskárně platilo za tisk zpravodaje při 20 stranách 74.250 Kč bez DPH a při 24 stranách 81.750 bez DPH, nyní bude Decibel tisknout zpravodaj o 20 stranách za 42.750 Kč bez DPH a o 24 stranách 48.750 Kč bez DPH. meč