Jak jsme vás již informovali včera, k 1. lednu letošního roku došlo k úpravě životního minima. Od téhož data byla též navýšena minimální mzda, a to na 7.185 Kč za měsíc, tj. 42,50 Kč hrubého na hodinu.

Minimální mzda se týká všech zaměstnanců, potažmo osob v obdobném pracovním vztahu. Zda přitom jde o pracovní vztahy hlavní, vedlejší nebo souběžné, nehraje roli. Může jít též o zaměstnání smluvně uzavřené na dobu určitou i neurčitou. V každém z těchto zaměstnání vzniká nárok na minimální mzdu samostatně.

V určitých případech zde však existují ponížené sazby minimální mzdy, které se týkají:

1) 90% (6.467 Kč / měsíc, 38,30 Kč / hod.) - prvního pracovního poměru zaměstnance ve věku 18 - 21 let, a to po dobu 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru;

2) 80% (5.748 Kč/měsíc, 34,00 Kč/hod.) - mladistvého zaměstnance;

3) 75% (5.389 Kč/měsíc, 31,90 Kč/hod.) - zaměstnance, který je poživatelem částečného invalidního důchodu;

4) 50% (3.593 Kč/měsíc, 21,30 Kč/hod.) - zaměstnance, který je poživatelem plného invalidního důchodu a mladistvého zaměstnance, který je plně invalidní a nepobírá plný invalidní důchod.
kop