Odbor výstavby - stavební úřad Městského úřadu Kolín vydal minulý týden oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení na umístění stavby fotovoltaické elektrárny v Průmyslové zóně Kolín - Ovčáry (PZKO) "Solární park PZKO". Žádost o vydání stavebního povolení podala v lednu společnost Bully Real Estate Praha. To už je druhá snaha o výstavbu sluneční elektrárny v průmyslové zóně na sever od Kolína. Firma Bully Real Estate má přitom slušnou výchozí pozici, protože se k pozemkům dostala už za starostování Zdenky Majerové a ani stát ji v té době kvůli poskytnutí dotace nesvázal podmínkami, které by ji neumožňovaly postavit v zóně solární panely. Je-li to skutečně tak, nemělo by se město bát, že by muselo vracet dotace na zřízení průmyslové zóny. Totožný záměr v PZKO uplatňuje jiná pražská firma Echelon. Ta je však na rozdíl od společnosti Bully Real Estate na tom hůře. Echelon dosud nevlastní v PZKO jediný centimetr pozemku a dlouhou řadu měsíců tvrdil, že mu jde o koupi pozemků pro zahraniční investory, kteří na nich postaví klasické haly, provozy a logistická centra. Pak údajně zcela otočil, že chce v PZKO stavět sluneční elektrárnu o výkonu 50 MW. 

Starosta Jiří Buřič proti stavbě sluneční elektrárny není. "Naší dlouholetou snahou bylo prodat pozemky. Proběhla proto řada jednání," dodal. Starosta Buřič brání prodej pozemků společnosti Echelon tím, že město musí vracet státu peníze vložené do realizace PZKO a nikdo jiný o pozemky zájem neprojevil. Odmítl ponížení záměru sluneční elektrárny, tvrzení o podivných okolnostech a obchodech, vše je prý transparentní. Město musí nejen vrátit 212 mil. Kč státu za výkup pozemků, ale i 173 mil. Kč jako návratnou finanční výpomoc. Zastupitelé zatím řekli ano obecně prodeji pozemků Echelonu, nikoliv však přesné výměře pozemků, ceně a účelu. Sám starosta prozradil, že je připraven zvednou ruku pro sluneční elektrárnu. Obsáhlejší materiál přináší dnešní nové vydání týdeníku Kolínský Pres. meč