Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín vydal Městu Kolín vodoprávní povolení ke zřízení vodního díla Rekonstrukce kanalizační stoky, ulice Morávkova. Kanalizační potrubí je v této ulici vzhledem k jeho stáří v nepořádku již delší dobu. Morávkově ulici nepřidala ani skutečnost, že posloužila jako staveniště železničního koridoru. Firmy stavějící koridor se sice zavázaly, že povrch komunikace dají na své náklady do pořádku, ale než k tomu dojde, je potřeba opravit kanalizaci. Hlavní řad opraví město ze svého  rozpočtu, avšak přípojky k domům musí zaplatit jejich majitelé. Podle nich ale přípojky poškodily firmy stavějící koridor a proto by jejich stavbu neměli hradit oni (Kolínský Pres o tom psal obsáhle 18. května 2010). Avšak podle nejnovějšího tvrzení místostarosty Romana Pekárka byla uzavřena s vlastníky nemovitostí dohoda, že přípojku opravdu zaplatí vlastníci domů. „Dohoda je a občané budou mít na dalších 50 let klid,“ doplnil místostarosta. meč
 

Morávkova ulice. Foto - Jiří Červín