Od 1. září je v Ovčárecké ulici v Kolíně zprovozněno vysokorychlostní vážení nákladních vozidel. Vážit se budou přímo za jízdy na jeho trase. "Místo pro instalaci tohoto zařízení jsme vytipovali společně s dodavatelem a poskytli mu potřebnou pomoc. Důvodem pro naše rozhodnutí je potlačení tranzitu přetížených nákladních vozidel v našem městě ve směru jih-sever a zároveň preventivní tlak na provozovatele nákladní dopravy. Od opatření si slibujeme nejenom méně rozbité silnice, ale především snesitelnější životní podmínky v této části města," přiblížil důvod instalace váhy 1. místostarosta Tomáš Růžička. Přetížená nákladní vozidla čekají nemalé pokuty. Při překročení dovolené váhy (celkové, popř. na jednotlivé nápravy) zjištěné prostřednictvím vysokorychlostního vážení jsou následující maximální sankce: řidič - příkazní řízení do 30.000 korun, ve správním řízení až do 500.000 korun, provozovatel - příkaz do 50.000 korun, ve správním řízení až do 500.000 korun. Provozovatel navíc platí v případě překročení váhy paušální poplatek ve výše 6.000 korun za provedené měření + 7.000 korun za každou započatou tunu přetížení. "Přetížená nákladní vozidla, která devastují naše silnice a ohrožují zdraví našich občanů ve městě nechceme!" vzkazuje Tomáš Růžička. meč