V uplynulých čtyřech letech město Kolín věnovalo velkou pozornost bezpečnosti v dopravě. Bylo nově nasvíceno nejméně šestnáct přechodů pro chodce a jak uvádí místostarosta Tomáš Růžička, nyní na konci roku proběhly úpravy čtyřech "zeber" a v příštím roce budou nasvíceny další. Zeptali jsme se v jakém stádiu úpravy jsou nyní? "Nasvícení je dokončeno a dobře dokončeno. Všichni jsme zaregistrovali pozitivní úpravu velmi frekventovaného přechodu pro chodce v ulici Politických vězňů u průchodu do ulice Na Hradbách, který patřil k těm tmavým rizikovým přechodům. Mezi další nasvícené přechody novým typem osvětlení přibyl přechod v ulici Masarykova v místě u ´Jezevčíka´, na Pražské u bývalého Čedoku a na Jiráskově náměstí. V letošním roce byly naší prioritou především frekventované a tmavé rizikové přechody na místních komunikací. Některé přechody získaly pouze barevné kontrastní provedení a jiné naopak nové a intenzivnější nasvícení. Nemáme omezené rozpočty a bohužel stále splacíme dluhové dědictví. Bezpečné přechody jsou naší prioritou! Všichni vidíme nedobrou situaci na silnicích a věřím, že se shodneme v dalším vytváření bezpečnějšího dopravního prostředí v Kolíně. S narůstající intenzitou dopravy potřebujeme chránit především děti," odpověděl místostarosta Kolína Tomáš Růžička. pres