Už je do konce letošního roku probíhá na celém území České republiky zbraňová amnestie. Zbraně a střelivo lze odevzdat kterémukoliv útvaru policie, který o převzetí zbraní nebo střeliva vydá odevzdávajícímu potvrzení. Zatím největší úlovek na území Středočeského kraje oznámila Policie ČR v říjnu. "Na Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Kolín bylo vydáno polní dělo, ráže 85 mm, české výroby, pravděpodobně z roku 1948. Dělo je zcela nefunkční, v současné době bude podrobeno balistickým expertízám a následně bude úředně znehodnoceno. Po provedení těchto úkonu bude opět navráceno majiteli," oznámila mluvčí.

Po odevzdání policie provede na specializovaném pracovišti odborné zkoumání, zda se zbraní nebyl spáchán neobjasněný trestný čin (pokud toto zkoumání může provést, což je v případě střeliva bezpředmětné). V případě, že se spojitost s neobjasněným trestným činem neprokáže, může ten, kdo zbraň odevzdal, ve lhůtě šesti měsíců od vyrozumění o výsledku odborného zkoumání a po splnění dalších zákonných předpokladů (např. požádání o udělení výjimky k nabytí do vlastnictví a držení zbraně kategorie A nebo požádání o udělení povolení k nabytí do vlastnictví a držení nebo nošení zbraně kategorie B) požádat o registraci takové zbraně, převést takovou zbraň na jiného oprávněného držitele zbrojního průkazu nebo ji předat podnikateli v oboru zbraně a střelivo k dalšímu opatření.

"Na Kolínsku je zhruba 4 tisíce legálních držitelů zbraní a to převážně pistolí. Žádné problémy s nelegálně drženými zbraněmi zmíněné oddělení nezaznamenalo," doplnila Petra Potočná. V Kolíně se příslušné oddělení nachází v ulici Rimavské Soboty 992. červ