Od začátku listopadu je v Kolíně novým městským architektem Ing. arch. MgA. David Mateásko (na fotce), prestižní pražský architekt. „Zásadní otázka výběrové komise byla, proč se pan architekt rozhodl ucházet o Kolín. Byl velmi kvalitně připraven, Kolín prošel pěšky, projel na kole, pozoroval i zvyky obyvatel. Město mu přijde sympatické, má sice podle něj řadu chyb a nelogičností, nicméně jeho základ je prý dobře koncipován,“ řekl kolínský starosta Vít Rakušan.
Úkolem architekta nebude podle Rakušana kreslit návrhy, ale spoluurčovat směřování veřejného prostoru. Měl by být v přímém kontaktu s vedením radnice. Dalším důležitým úkolem bude práce nad územním plánem. „Je otázkou, zda dosavadní územní plán snese úpravy nebo bude vypracován nový. Situace se v Kolíně v posledních letech zásadně změnila kvůli výrobním zónám či výstavbě mnoha bytů,“ konstatoval Rakušan.
První architektovým úkolem bude spolupráce na vytvoření vyhlášky ohledně reklamy. Dalšími kroky by měly být návrhy na revitalizaci částí města, podobně jak se nyní děje na Pražské ulici. „Úkolem též je například vyřešit přechod od Vodárny přes Kaufland do sídliště. Mělo by se jednat o plynulý přechod s odpočinkovými místy. Dalším tématem je Kolín a řeka. Architekt bude mít spoustu práce,“ dokončil starosta Rakušan. pres