Ve středu 20. dubna proběhlo výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího Městského úřadu v Kolíně. Výběrová komise konstatovala, že žádný z přihlášených uchazečů není vhodným kandidátem. Do této funkce proto nebude nikdo z přihlášených jmenován a v nejbližší možné době bude starostou města Kolína vyhlášeno nové oznámení o výběrovém řízení v souladu s ustanoveními zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dosavadní tajemník Jiří Krumich končí 30. dubna. ont, meč