Město Kolín zakoupilo 2 defibrilátory pro potřeby městské policie a místního územního odboru Policie ČR. Obecní pokladnu přišly na 74 tis. Kč včetně DPH. Podle starosty Jiřího Buřiče tak město ve prospěch státní policie učinilo kvůli dobrým vztahům. Defibrilátor je lékařský přístroj používaný k defibrilaci při kardiopulmonární resuscitaci, schopný elektrickým výbojem obnovit správnou činnost srdce. Při komorové tachykardii či fibrilaci komor není srdce schopno plnit svou funkci kvůli nekoordinovaným stahům. V těchto případech se defibrilací přeruší tento nezdravý stav pomocí silného elektrického výboje, aby se následně srdce mohlo pravidelně rozběhnout. meč

Defibrilátor. Repro - www