Ocelovou lávku na Kmochův ostrov čeká vylepšení. "Budeme navrhovat takové stavební úpravy konstrukce ocelové lávky, aby byla zvýšena její zatížitelnost a zajištěna možnost přejezdu i pro těžší vozidla. Do té doby je možné ve výjimečných případech přejezd po nové betonové lávce, která je primárně určena pro pěší a cyklisty," odpověděla mluvčí radnice a asistentka starosty Jiřinu Holubová. Sdělila to v reakci na stížnost hlavního pořadatele hudebního festivalu Natruc Aleše Bureše. Ten kritizoval fakt, že se těsně před konáním přehlídky objevila před lávkou dopravní značka omezující vjezd vozidel o hmotnosti 1,5 tuny a více. Na místo konání akce však potřeboval navozit techniku ve vozidlech s hmotností nad povolený limit. Dlužno dodat, že nakonec nepříjemnost vyřešil. "Na základě početných žádostí o umožnění přejezdu ocelové lávky na Kmochův ostrov motorovými vozidly bylo nutné zajistit statický posudek ke zjištění její nosnosti. Jelikož neexistoval podklad, na základě kterého by bylo možné zodpovědně rozhodnout o limitní hmotnosti vozidel, bylo rozhodnuto o zadání vypracování mostního listu a statického posudku na ocelovou lávku na Kmochův ostrov. V tomto měsíci jsme obdrželi statický výpočet a mostní list, ve kterém je dle statického výpočtu stanovena zatížitelnost ocelové lávky 1,5 tuny. Pro zajištění bezpečnosti bylo nutné požádat odbor dopravy ke stanovení dopravního značení v souladu se statickým posudkem na lávku," zdůvodnila nečekané umístění značky mluvčí radnice. Podrobnosti najdete ve včerejším vydání týdeníku Kolínský Pres. meč