V Kolíně stále dochází k narušování veřejného pořádku, poškozování majetku města, poškozování zeleně, znečišťování veřejných prostranství a jinému protiprávnímu jednání. Vedení města se rozhodlo učinit prostřednictvím městské policie kroky, které by měly vést ke zlepšení současného stavu. "Ve svých volebních programech jsme slibovali občanům města, že učiníme taková opatření, která povedou ke zlepšení bezpečnostní situace v Kolíně. Bohužel nevyřešíme zásadní problém - obrovský podstav státních policistů v našem regionu. Nevzdáváme se však zodpovědnosti a od 1. ledna plníme jeden ze zásadních slibů Změny pro Kolín, kterým je ´rajonizace´ Kolína. Projekt Bezpečný Kolín - strážníci do ulic přináší rozdělení města do 5 okrsků, přičemž za každý z nich bude zodpovědná pochůzkářka, kterou budou moci občané osobně i telefonicky informovat o aktuálních problémech," řekl starosta města Vít Rakušan. Náplň okrskových policistek nebude primárně represivní, jejich úkolem bude především znát dokonale svůj rajon, komunikovat s místními obyvateli, podnikateli, upozorňovat na veškeré nedostatky související s bezpečným životem ve městě - ať už v oblasti dopravy či veřejného pořádku. Kartičky okrskových strážníků bude možné od ledna 2012 také získat na Městské policii Kolín, obou podatelnách Městského úřadu Kolín nebo v Městském informačním centru Kolín. hol, meč