V pondělí 31. srpna byl vydán kolaudační souhlas na stavbu podzemních kontejnerů na separovaný odpad v Kolíně, které jsou umístěny: v Benešově ulici u vjezdu na parkoviště před Penny Marketem, v Bezručově ulici u křižovatky s Dělnickou ulicí, na parkovišti v Obecním dvoře před budovou OSSZ, ve Vávrově ulici u křižovatky s Želivského ulicí, v ulici Antonína Kaliny před domem 1355 na Zálabí, na Náměstí Republiky před supermarketem Billa, a v Žižkově ulici před prodejnou Bezovka. První svoz kontejnerů o objemu 3 kubíky byl uskutečněn ve čtvrtek 3. září.

„Kontejnery jsou plně v provozu, jednalo se o dotační akci a oficiální provoz mohl být zahájen až po zhotovení všech kontejnerových míst. Vzhledem k tomu, že považujeme toto řešení separovaného odpadu za velký krok vpřed z estetické i funkční stránky, pracujeme v současné době na projektové dokumentaci pro dalších 11 míst po Kolíně. Na další fázi výměny starých plastových kontejnerů za nové, podzemní, budeme žádat o dotaci z evropských fondů,“ sdělil místostarosta Michael Kašpar. MěÚ Kolín