Sáhnout hlouběji do kapsy budeme muset za likvidaci komunálního odpadu, a to dosti výrazně. Roční paušální poplatek vybíraný „na hlavu a rok“ byl Radou Města Kolín pro letošek stanoven na 492 Kč, což činí o celých 84 Kč více, než kolik se platilo vloni. Návrhy byly tři - 408, 456 a 492 Kč, přičemž zákonem stanovený limit je 500 Kč. A to i přesto, že plošná dotace města zůstává nezměněna, tedy 131 Kč. „Zachovat stávající výši poplatku neprošlo. Zvýšily se náklady na skládkovné, především díky změně sazby DPH z 5 na 19 %,“ řekl nám místostarosta Jiří Krumich.

Poplatky - včetně z vyhlášky povinného uzavření „Smlouvy o zajištění svozu, třídění a zneškodnění komunálního odpadu“ - musí občané Kolína uhradit nejpozději do konce měsíce února, zaplatit lze i pololetně, tedy 246 Kč. Objednávkovou kancelář najdete v sídle TSMK v Kmochově ulici č.p. 2.
kop