Přestože společnost Di Dio nejméně podruhé porušila podmínky nájemní smlouvy uzavřené s Městem Kolín a neuhradila do smluvně stanoveného dne část nájmu pro tento rok, kvůli čemuž mu byla i pro dlouhodobé neplacení nájemného dána výpověď, dostala znovu možnost nebytové prostory pro své podnikání využít. Rada města se opakovaně nechala provozovatelem pizzerie obměkčit, neboť ten požádal o zrušení výpovědi a již celou nájemní částku pro letošní rok uhradil. Radní rovněž vzali v potaz skutečnost, že firma provozuje podnik na stejné adrese již 12 let. Podle starosty Jiřího Buřiče se jedná o správné a šlechetné rozhodnutí. Zároveň ale podotkl, že jde ze strany radních o poslední vstřícný krok vůči provozovateli. Starosta potvrdil, že pokud ještě jednou hříšník nedodrží pravidla smluvního vztahu, tak opravdu skončí.

Firma Di Dio měla namále už před 2 roky. Tehdy ale v městem vypsané soutěži uspěla s nejvyšším návrhem a v Kouřimské ulici 9a zůstala. Doplňme, že provozovatel pizzerie platí nájem s ročním předstihem. Město se tímto opatřením chce vyhnout případnému dluhu. Podmínky smlouvy se nemění, za pizzerii město inkasovalo pro tento rok 600 tis. Kč, a mělo by i v roce následujícím. Tentokrát ale už podle Jiřího Buřiče radní nepřistoupí na rozdělení nájmu ani na jeho splacení mimo dohodnutý termín, tedy do konce prvního měsíce roku. Provozovatel pizzerie letos požadoval po radě rozložení platby nájmu do dvou termínů, jeho odklad a snížení. Jako důvod uvedl nižší návštěvnost a hlavně prodělečný provoz restaurace v obchodním domě Futurum. Toto zařízení již nechal zavřít.

Rozhodnutí radních kritizuje restauratér Petr Zadák. Ten má za to, že město nemělo vzhledem k vícerem porušením smlouvy stejné firmy ustoupit. "Jak se máme cítit my, kdo se zbytečně účastníme výběrových řízení vypsané městem?" ptá se. Je přesvědčen, že by si město nemělo dům na lukrativní adrese nechávat a mělo by jej raději prodat. "Soukromý vlastník by městu ukázal, jak dlouho nechá v nájmu firmu, která nedodržuje smlouvu," vzkazuje. 

Více se dočtete v dnešním novém vydání týdeníku Kolínský Pres. meč