Už jen necelý měsíc má Ředitelství silnic a dálnic na to, aby dokončilo protihluková opatření u určených objektů na průtahu Kolínem. Celkem jich bylo vybráno 124 - u 92 musí být vyměněna okna, u dalších stačí okna přesklít nebo utěsnit. K 28. květnu byl plán splněn na 75 procent. Opatření si vyžádá investici ve výši 11 mil. Kč. Jak Ing. Zdeněk Mečíř, který je pověřen řízením Správy Praha, dodává, ŘSD i nadále shromažďuje připomínky a stížnosti dalších majitelů a uživatelů budov, které do individuálních opatření nebyly zahrnuty pro nesplnění podmínek pro výměnu či jiná opatření, případně opomenutím. Protože podmínky zadání nelze v průběhu jeho plnění měnit, budou všechny tyto připomínky opakovaně posouzeny a v případě potvrzení pochybení následně doplněny samostatnou zakázkou. Individuální protihluková opatření jsou a budou zajišťována výhradně tam, kde jsou naplněny podmínky dané zákonem, bez subjektivních vlivů. meč