Rekonstrukci vodárenské věže na Pražském předměstí v Kolíně pro cestovní ruch provede kolínská firma Building Agency s.r.o. Karla Špecingera. Soutěž vyhrála s nejnižší navrženou cenou 7,744 milionu korun bez daně z přidané hodnoty. Smlouva s městem již byla podepsána. "V současné době je předáno staveniště zhotoviteli stavby a práce by měla začít 29. listopadu," konstatovala minulý týden mluvčí kolínské radnice Jiřina Holubová. Podle pravidel Regionální operačního programu, odkud dotace přišla, by mělo do konce roku 2015 vše být hotové. Město ale chce, aby byly práce ukončeny a dílo předáno už 29. května 2015.

"Výsledkem realizace bude architektonicky zajímavý objekt, kde bude možné získat historické a technické informace o samotné stavbě věže doplněné exponáty. Vznikne bezbariérový přístup na první ochoz. Bude zde umístěna stálá expozice na téma Technické památky - industriální architektura v Kolíně. V horní části průchozího tubusu vodní nádrže by mohly být umístěny 3D modely vybraných staveb Kolína. V horním podlaží bude vyhlídka a další informace o městě a jeho okolí s odkazy na zajímavé cíle. Partnery projektu budou Regionální muzeum Kolín, Městské informační centrum, Střední škola stavební Kolín, Základní umělecká škola Kolín a další. Kavárna a podobná zařízení komerčního typu se minimálně v prvních letech v objektu neplánují (nebylo by to v souladu s podmínkami poskytovatele dotace). To by bylo možné v pozdějších letech," uvedla Jiřina Holubová. Úpravami má projít i okolí věže. Mají přibýt nové lavičky i stojany pro kola. meč