Zastupitelé města Kolína v pondělí 30. ledna schválili návrh rozpočtu pro letošní rok, a to ve výši 2,248,000.490 Kč v příjmové oblasti a 2,227,909.490 Kč ve výdejové oblasti. Rozpočtová rezerva tak činí 20,091.000 Kč. Rozdíl mezi příjmovou a výdejovou běžnou činností je 33,096.021 Kč ve prospěch příjmů, podle vedoucího finančního odboru Městského úřadu v Kolíně tak zbývá jak na další investování, tak na splátky úvěrů. Podíl kapitálových příjmů a investičních dotací přijatých od státu činí 1,062,846.000 Kč. „Ve výdejích do investic - bytů pro TPCA a Průmyslové zóny Kolín / Ovčáry - dáváme dohromady 1,666,389.340 Kč, čili vidíme, že máme v plánu investovat více, než na kolik si vytvoříme zdroje. Je to dáno tím, že naše město má možnost získat od státu značnou finanční dotaci na rekonstrukce komunikací a kanalizací, proto jsme do rozpočtu tyto možnosti zapracovali. Abychom je pokryli, vytvořili jsme ve financování další zdroj, a tím je vydání emise obligací ve výši 160 mil. Kč,“ doplnil Villner.

Senátor a zastupitel města za ČSSD, Jan Rakušan, označil rozpočet za přelomový, a to nikoliv z pohledu celkové výše rozpočtu, nýbrž z pozice zaměření investic - zejména do infrastruktury. „Tento rozpočet se skutečně nadgenerační, je to pro naše vnoučata. A myslím si, že z tohoto hlediska bychom k němu měli přistupovat,“ dodal v závěru své řeči k plénu zastupitelů.
kop