Záměr revitalizace území kolem kolínského chrámu sv. Bartoloměje je zatím v nedohlednu. Jak potvrdil místostarosta Roman Pekárek, v této chvíli chybí prostředky i na zkompletování projektové dokumentace. Studie je už ale hotová. Plán předpokládá např. zpřístupnění parkánů a zahrad, ale i malé kostnice, nebo vznik letní divadelní scény. Ing. Vít Kosina, který byl Městem Kolínem pověřen řízením projektu, třeba mimo jiné navrhuje, aby se venkovní prostory staly místem pro konání uměleckých výstav. Revitalizace by měla stát přibližně 60 mil. Kč. Představitelé města doufali, že část finančních prostředků lze získat z tzv. Norských fondů (jde o pomoc ekonomicky slabším zemím v Evropském hospodářském prostoru, a to poskytováním grantů na investiční a rozvojové projekty v prioritních oblastech, jako např. ochrana a obnova kulturního dědictví, ochrana životního prostředí, podpora soudnictví, zdravotnictví či péče o dítě aj.). meč

Chrám sv. Bartloměje v nevšedním pohledu Jiřího Červína