Až nečekaně snadno byl 30. ledna zastupiteli schválen rozpočet města Kolína na tento rok. Rozpočet je sestaven jako mírně přebytkový, na straně výdajů se počítá s částkou 733 milionů korun, na straně příjmů se sumou 736 milionů korun. Největší investiční akcí města nejen v tomto, ale i příštím roce má být rekonstrukce čistírny odpadních vod za zhruba 130 milionů korun. V rozpočtu se také počítá s 11 miliony pro gymnázium, pro případ, že by město převzalo správcovství školy. Jde o peníze nejen na provoz, ale i třeba na opravu kanalizace, jež je v havarijním stavu a na níž dojde v nejbližších dnech, či výměnu oken. Se sestaveným rozpočtem je spokojená i opozice. Zastupitel Karel Molnár (ČSSD) pochválil předložený rozpočet, který je podle jeho vyjádření po formální stránce více přehledný. Potěšil ho i fakt, že restrukturalizací úvěru se podařilo snížit úroky v současných letech a zvýšit v letech budoucích. "Splátky jistin jsou však v současnosti vyšší a v budoucnosti budou klesat, to je rozumné opatření," dodal Karel Molnár. I další opoziční zastupitel, Martin Škorpík (KSČM), byl předloženým rozpočtem potěšen. "Rozpočet je na možnosti zadluženého města a na velikost splátek úvěrů připravený dobře. Jsou v něm obsaženy nutné výdaje, tak i výdaje, které zajišťují řádné hospodaření s majetkem města, tedy údržbu i rozvoj. Dostalo se i na podporu kultury, sportu a neziskových organizací, " uvedl. Kompletní článek otiskne zítřejší nové číslo týdeníku Kolínský Pres. meč