Podle tvrzení Krajského úřadu Středočeského kraje je Oblastní nemocnice Kolín ve skluzu s proplácením faktur asi ve výši 30 mil. Kč. Navíc prý má „docela dlouhé lhůty splatnosti. „Tudíž hospodaření předcházejícího vedení nemocnice nelze označit za dobré. Nemocnice je dlužníkem," uvedla tisková mluvčí krajského úřadu Berill Mascheková.
 Bývalý ředitel místního špitálu MUDr. Luděk Rubáš je jiného názoru. "Kolínská nemocnice po dobu 5 let pod vedením mého týmu hospodařila vyrovnaně nebo se ziskem. Za období posledních 5 let se příjmy nemocnice zvýšily o zhruba 200 mil. Kč ročně," řekl MUDr. Rubáš. "Pro příští 4 roky je to 800 mil. Kč pro nemocnici navíc! Ziskově nemocnice hospodařila prokazatelně do 3. čtvrtletí minulého roku, kdy jsem byl odvolán z funkce. V tu dobu měla hospodářský výsledek schválený dozorčí radou ve výši plus 6 mil. Kč. V posledních dnech působení v Kolíně se mému týmu podařilo získat další příjmy za předcházející období od zdravotních pojišťoven ve výši 16 mil. Kč. Tyto peníze za rok 2008 na její účty teprve přicházejí. O tuto částku nebylo možné při normálním hospodaření zvýšit náklady, takže nepochybuji, že konečný výsledek musel být kladný. V době, kdy jsem odcházel, bylo na vázaném účtu nemocnice 30 mil. Kč jako záloha na projekty Evropské unie, které budou po realizaci proplaceny zpět nemocnici," doplnil MUDr. Rubáš.

Krajská mluvčí rovněž potvrdila, že "i vedení bývalé nemocnice kolínské nemocnice si nechalo vyplatit mnohasettisícové odchodné".
 MUDr. Rubáš je přesvědčen, "co se odstupného týče, má na něj podle zákoníku práce právo každý zaměstnanec s nímž byla uzavřena smlouva o ukončení pracovního poměru, a to ve výši 5 a více měsíčních platů. Je pochopitelné, že jde v takovém případě o řád stovek tisíc korun," odpověděl na tvrzení Berril Maschekové nedávno odvolaný ředitel kolínské nemocnice. meč

Mluvčí  Stč. kraje Berril Mascheková