Správa městských sportovišť Kolín musí uhradit celkem 7,5 milionu korun, které ji jako doměrek daně z přidané hodnoty "nadělil" Finanční úřad Kolín za rekonstrukci střechy zimního stadionu prováděné v roce 2008. Potvrdil to i zamítavý rozsudek Krajského soudu v Praze, kam se SMSK odvolala a který na její adresu došel 31. května 2013.

Jak k "nehodě" došlo, popisuje předseda představenstva městské organizace Václav Kmoch. "Šlo o rekonstrukci části střechy Zimního stadionu v Kolíně (nikoli celé, ale jenom té části, která je nad ledovou plochou). Tehdejší vedení Správy městských sportovišť Kolín (SMSK) akceptovalo fakturační cenu 28 milionů. V dohodě s Městem Kolín, vlastníkem zimního stadionu, bylo rozhodnuto realizovat tuto rekonstrukci střechy jako investici SMSK na cizím majetku(!). Město Kolín nebylo plátcem daně z přidané hodnoty (DPH) a tudíž by si nemohlo odečíst DPH v celkové výši 4 miliony 387 tisíc korun. Akciová společnost SMSK však plátcem DPH je a tudíž byla rekonstrukce provedená přes ni o tuto částku levnější. Jenže háček tu byl - SMSK si může odečítat DPH jen u výdajů, které slouží k dosažení JEJÍCH příjmů. Ale příjmy z provozu Zimního stadionu patřily jeho vlastníku a nikoli SMSK. Je zřejmě chybou těch, kteří o této záležitosti za minulou radnici rozhodovali, že se neobrátili na daňové poradce, kteří by dozajista doporučili dát zimní stadion "esemesce" do nájmu do té doby, než bude majetek zimního stadionu definitivně převeden od města do SMSK. K tomu skutečně došlo až 29. května 2009 (navýšení základního kapitálu, vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí byl proveden 21. ledna 2010)".

Dodejme, že postižená společnost podává proti rozsudku kasační stížnost. Její naděje na neuhrazení doměrku je však malá. meč