Různice o převzetí zřizovatelských práv a povinnosti ke kolínskému gymnáziu pokračuje. Jak už jsme psali, zastupitelé 19. září přijali návrh radních a vyslovili souhlas se správcovstvím Města Kolína nad zmíněnou školou, jejíž budovu vlastní. Senátor Pavel Lebeda (ČSSD) upozorňuje otevřeným dopisem starostu Víta Rakušana (Změna pro Kolín) na úskalí tohoto kroku. Především upozorňuje na fakt, že zařízení gymnázia vlastní Středočeský kraj. Podle senátorova názoru je nepravděpodobné, že kraj (ovládaný ČSSD - pozn. red.) ponechá městu bezúplatně vybavení školy. "Kraj by mohl městu nabídnout odkup zařízení. Cenu lze očekávat vysokou a pro naše zadlužené město bude asi těžkou ranou. Částečně katastrofický scénář je kolona kamionů, odvážející nábytek, výpočetní techniku, vybavení laboratoří, dataprojektory etc etc. Zůstane vyrabovaná budova, kterou zastupitelé chrabře zachránili pro město. Obávám se, že to studenti ani učitelé příliš neocení. Zcela katastrofický scénář je založení nového gymnázia v Kolíně Středočeským krajem," předpovídá Pavel Lebeda. Současně se obává, že zmatky kolem ustavení školy jako příspěvkové organizace města, tahanice kolem vybavení školy a problémy s investicemi a údržbou povedou ke ztrátě důvěry rodičů a poklesu počtu studentů. Vít Rakušan jeho katastrofický názor nesdílí. Starosta věří, že kraj nebude městu klást překážky, neboť si vybralo jednu ze tří hejtmanem Rathem nabízených variant. Podle něho bude město schopno snázeji získat dotace na potřebné opravy budovy, když bude zároveň majitelem objektu a správcem školy. "Věřím, že kraji stejně jako městu Kolín jde především o zachování kvalitního gymnázia v našem městě. Vy, jako senátor zvolený za ČSSD, nám jistě můžete být v jednání s krajem velmi nápomocen," doufá starosta. Celé znění obou otevřených dopisů najdete v dnešním novém vydání týdeníku Kolínský Pres. meč