Víte, že každý den včetně sobot a nedělí Město Kolín zaplatí na splátkách půjček 330 tisíc korun? Spočítal to druhý místostarosta Jan Pospíšil (na fotce). Městu na konci roku bude zbývat uhradit na splátkách úvěrů 892 miliony korun. V příštím roce je celková dluhová služba 125 milionů korun, z toho jen úrok činí 39 milionů korun. Město splácí obrovský dluh v době, kdy přijde o některé důležité příjmy. Například z provozu výherních hracích automatů šlo do rozpočtu 14,5 milionu korun ročně, nyní však mají zastupitelé hlasovat o  jejich zákazu v některých částech města. Dá se proto očekávat snížení výnosu, Jan Pospíšil odhaduje snížení příjmu o polovinu. Navíc v roce 2012 bude muset město pravděpodobně vynaložit 59 milionů korun na spoluúčast při rekonstrukci čistírny odpadních vod, případně se větší měrou podílet nejen na opravách budovy gymnázia, ale i na chodu školy, pokud na město přejdou zřizovatelská práva a povinnosti dosud náležející Středočeskému kraji. meč