Výroční porota sestávající ze známých reprezentantů spolkové obce, širokého spektra veřejnosti a městské obce, respektive odborníků ze stavební školy zasedla 19. května v radniční síni Městského úřadu Kolín, aby konečně rozhodla o Stavbě roku 2009. Zasedání s rekordním počtem nominovaných staveb řídil triumvirát Pavel Kolář, Jindřich Synek a Jiří Buřič, jako vrcholní představitelé organizátorů tradičního udílení výročních cen pro stavební dílo realizované na území Kolína. V kategorii dopravních staveb bylo na hlasovacích lístcích Obchodního grémia, které soutěž pořádá, jenom 5 staveb. Zato v kategorii pozemních staveb se jich sešlo 9. "Hlasovalo se samostatně po kategoriích a ve finále se rozhodovalo mezi dvěma nejúspěšnějšími stavbami. Několik desítek porotců se nakonec přiklonilo na stranu nadchodu s rondelem přes koleje u zastávky. Závěrečné tajné hlasování potvrdilo, že tento ročník neměl jednoznačného favorita. Jenom o 2 hlasy méně dostalo centrální dětské hřiště v ulici Rimavské Soboty. Už ve své kategorii měl nadchod více hlasů než všechna ostatní nominovaná dopravní díla. Naproti tomu mezi pozemními stavbami byl dětskému hřišti důstojným konkurentem zrekonstruovaný zimní stadion," komentoval výsledky gremiální tajemník Aleš Zahajský. Vzhledem k plánované údržbě obřadní síně se stavební obřad s předáním prestižního ocenění uskuteční až ve druhé polovině června. meč

Ze zrodu nadchodu. Foto - archiv Presu