V Týnci nad Labem, Vinařicích a Lžovicích stále nevědí, zda se bude stavět kanalizace a čistírna odpadních vod. Stavba přitom měla začít v červenci. Město stále nemá vyřešen problém s povinnou finanční spoluúčastí. Proto podepsalo smlouvu s firmou Ekologický rozvoj a výstavba z Jaroměři, aby mu pomohla s financováním projektu. "Tato firma navrhla městu postup, jakým by bylo schůdné řešit problém s financováním výše uvedené akce. Z návrhu vyplynulo, že město má možnost čerpat komerční úvěr ve výši 15 milionů korun. Proto vypisujeme výběrové řízení právě na tuto částku," řekl týnecký starosta Dušan Žmolil. Pak musí město požádat na Krajském úřadu Středočeského kraje o dotaci a teprve pak může podle Státního fondu životního prostředí čerpat půjčku od dodavatele. "Vše se v současné době řeší s tím, že město vytipovává i pozemky, které může pronajmout či prodat," dodáva týnecký starosta. meč