Komise výstavby a rozvoje města při Radě města Kolína vybrala vítěze Stavby roku 2006, nomimováno bylo celkem jedenáct staveb. Cenu v kategorii dopravní stavby získala „Rekonstrukce ulice U Nemocnice“, navržená odborem dopravy Městského úřadu v Kolíně. V kategorii pozemní stavby získaly prvenství „Bytové domy U Vodárny“, tuto stavbu doporučily odbory výstavby, regionálního rozvoje a kancelář úřadu. Investorem obou těchto staveb bylo Město Kolín. Výroční cena Stavba roku 2006 byla udělena lávce přes Labe, a to za stavebně-technické řešení. Karlovo náměstí do nominovaných staveb zařazeno nebylo, protože v době rozhodování nebylo dokončeno, zařazeno bude v příštím roce.
kop