Za celé období existence bodového systému, tedy od 1. července 2006, bylo na území Správního obvodu obce s rozšířenou působností Kolín k 10. červenci 2012 "obodováno" celkem 4.695 řidičů. Rozhodně více z toho bylo mužů (3.908) než žen (787). K 10. červenci činil počet řidičů na území Správního obvodu 49.138, z toho bylo 27.758 mužů a 21.380 žen. Počet obyvatel na daném území přitom dosáhl 78.125.

Dvanácti trestných bodů, při kterých přichází člověk o řidičský průkaz, nabylo celkem 306 řidičů. Z toho bylo 285 mužů a pouze 21 žen. Jak dále 1. místostarosta Tomáš Růžička zjistil, 2 body získalo 1.613 řidičů (1.262 muži a 351 žena), 3 body 913 osob (769 mužů a 144 ženy), 10 bodů 63 lidí (60 mužů a 3 ženy) a 11 bodů 48 držitelů řidičských průkazů, z čehož byli 44 muži a pouze 4 ženy. meč