Také v Českém Brodě přetrvávají potíže s centrálním registrem vozidel. Na webovém portálu města si tamní vedoucí odboru dopravy Jan Pohůnek minulé úterý postěžoval, že "dovozy, vývozy a přestavby fungují, vše je ale časově náročnější v porovnání se starým programem". "Například registrace a odhláška teď funguje, ale systém byl dnes již dvakrát přerušen, což nám komplikuje práci. Ze starého systému se nepřeklopila většina technických dat o vozidlech, proto se musí vypisovat ručně, a to značně zdržuje a komplikuje práci. Některá data dokonce nesouhlasí. Kdybych to měl shrnout, je to pro klienty, ale zejména pro úředníky velmi administrativně a časově náročné," prohlásil Jan Pohůnek. Vedení Městského úřadu v Českém Brodě občanům vzkázalo, že v tuto chvíli nedokáže odhadnout, kdy bude celá situace s registry plně pod kontrolou a ve slibovaném provozu. Zatím prý nezbývá než doufat, že se všechny problémy a nedostatky v co nejkratší době vyřeší a registr bude brzy sloužit k plné spokojenosti. Každopádně se klientům odboru dopravy omluvilo za vzniklé komplikace a požádalo je o shovívavost. meč