Do provozu byla uvedena nová kanalizace a čistírna odpadních vod v Týnci nad Labem. Město s více než dvěma tisíci obyvateli až dosud kanalizaci nemělo. "V letošním roce jsme dokončili výstavbu kanalizační sítě dlouhé přes sedmadvacet kilometrů nejen v Týnci nad Labem, ale i v osadách Vinařice a Lžovice. Stavbu, jejíž součástí je i celkem osmnáct přečerpávacích stanic, se nám podařilo dokončit za dva roky od zahájení prací," pochlubil se starosta Týnce nad Labem Dušan Žmolil (nezávislý). Výstavba kanalizace v Týnci nad Labem stála asi 271 milionů korun. Státní fond životního prostředí se na akci podílel dotací ve výši 85 procent uznatelných nákladů. Středočeský kraj na stavbu přispěl částkou ve výši deset milionů korun. Zbytek hradí město z rozpočtu. "Jsem rád, že se nám podařilo splatit dluh z minulosti a že obyvatelům města Týnec nad Labem již slouží nová kanalizace. Dokončení tohoto projektu je jedním z významných příspěvků ke zlepšení kvality povrchových vod v povodí Labe," doplnil hejtman Miloš Petera. stč. kraj