Patnáct bytových jednotek v Zengrově ulici by v těchto dnech měla začít stavět kolínská firma Kompres. Dům bude umístěn zrcadlově proti domu v Havlíčkově ulici, který před několika lety nechalo též postavit město. Půjde o klasickou výstavbu, obsazení jednotlivých bytových jednotek bude prováděno podle pořadníku doporučeného bytovou komisí města. Nájemné bude regulované.

„Dotace od státu je přislíbena, zbytek zaplatí město,“ řekl starosta Miroslav Kaisler. Celkový rozpočet na stavbu činí 22 mil. Kč, z toho stát přispěje sumou 8 mil. 250 tis. Kč - tedy 550 tis. Kč na jeden byt. Podle starosty by měly byty být dokončeny ještě letos.
kop