Městské divadlo v Kolíně nově umožní sluchově handicapovaným divákům dopřát si plnohodnotný prožitek. "Vlastními zdroji jsme v divadle nainstalovali technicky dokonalé audio zařízení pracující na principu bezdrátového rádiového přenosu s plným a nerušeným pokrytím celého hlediště. Samozřejmostí byl důraz na estetickou stránku," uvedl ředitel divadla Luboš Růžička. Praxe je taková, že při vstupu do divadla nahlásí zájemci svůj požadavek, obdrží malá sluchátka (přijímač), kterým si individuálně volí hlasitost poslechu. Při odchodu sluchátka vrátí zpět. Služba je bezplatná. "Z finančních důvodů je zatím množství pomůcek omezené, ale bude-li trvale zájem vyšší, budeme problém řešit! Chceme poděkovat Centru pro zdravotně postižené, který se na projektu podílel a zřizovateli, a Městu Kolín, který prostřednictvím odboru sociálních a zdravotních věcí na kompenzační pomůcky finančně přispěl," dodal Luboš Růžička. meč