Dne 24. 4. 2006 v 10 hodin bude slavnostně předána Jateční ulice. Z tohoto důvodu dojde asi k dvouhodinové uzavírce úseku od křižovatky Prokopa Velikého až po křižovatku s ulicí Roháčova.

 Jateční ulice prošla v závěru loňského roku celkovou rekonstrukcí, včetně opravy vozovky a chodníků. Součástí prací byla úprava parkovacích stání, rekonstrukce veřejného osvětlení i kanalizace. Většina prací byla dokončena v závěru loňského roku a následně byla komunikace předána do předčasného užívání. Letos v rámci V. etapy bylo v ulici spolu s novým dopravním značením vybudováno také parkoviště, určené pro obyvatele sídliště. Tečkou za rekonstrukcí byly sadové a terénní úpravy.
tisková zpráva MěÚ Kolín