Majetek akciové společnosti Velkoosecká sportovní, která neúspěšně usilovala o stavbu Národního bruslařského stadionu ve Velkém Oseku, je na návrh architekta stavby Arnošta Navrátila v exekuci. Obec Velký Osek se snaží zmírnit případné následky. Mohla by totiž přijít třeba o pozemky pod fotbalovým hřištěm. "Na majetek společnosti Velkoosecká byla nařízena koncem listopadu 2011 exekuce na základě notářského zápisu s exekuční doložkou (doložka vykonatelnosti) odsouhlasenou a podepsanou bývalým předsedou představenstva společnosti Ing. Jiřím Ottou (pozn. autora - bývalý starosta obce Velký Osek) a místopředsedou představenstva společnosti Martinem Koškou," potvrdil starosta obce Pavel Drahovzal. Ten zároveň potv rdil, že závazky společnosti nebyly dosud dořešeny, jelikož věřitelé nedali od září 2011 stanovisko obci ani vedení společnosti, jaký jiný postup navrhují poté, co nebyl nalezen kupec na pozemky a co bylo potvrzeno z bankovního sektoru, že na zajištění závazků společnosti není možné poskytnout úvěr. Podle Jiřího Otty jsou ale na vině dnešního stavu současní akcionáři, mezi nimiž on už není. meč