V souvislosti s reformou ozbrojených sil a přechodem k profesionalizaci armády byly k 1. lednu letošního roku zrušeny územní vojenské správy, kterých na území naší republiky zbývalo ještě pětatřicet. Nástupnickými organizacemi se stalo celkem čtrnáct krajských vojenských velitelství, která po územních vojenských správách převzala většinu kompetencí. Na KVV se tak musí se svými problémy obracet též všichni vojáci v záloze, vojenští důchodci či veteráni.

Státní správa nad územím Středočeského kraje spadá do kompetencí Krajského vojenského velitelství v Praze, které sídlí na adrese: Branické náměstí 2, Praha 4, 147 01. Pro osobní návštěvu lze využít úřední dny, a to pondělí nebo středu od 8:00 do 17:00 hod. Telefonní spojení na KVV Praha je: 973 208 811 či 973 208 855, fax: 973 208 812 a e-mail: 12.kvv@army.cz.
kop