Dosud není znám výsledek vyšetřování železniční nehody, k níž došlo 15. června u kolínského Teska. "Věc je stále ve stádiu prověřování," uvedla minulou středu mluvčí Územního odboru Kolín Policie ČR Martina Fejfarová. Ani Drážní inspekce, která zjišťuje příčiny a okolnosti vzniku mimořádné události, popřípadě vydává bezpečnostní doporučení k předcházení jejich vzniku, minulý týden vyšetřování ještě neukončila, a příčiny tedy zatím nejsou známy. "V tuto chvíli je škoda odhadnuta na 180 tisíc korun s tím, že se jedná o škodu u dopravce (na vlaku). Provozovatel dráhy (Správa železniční dopravní cesty - pozn. red.) na místě mimořádné události škodu nevyčíslil. Do výše škody nejsou zahrnuty náklady spojené s přerušením provozu. Informace o těchto nákladech bude mít dopravce, respektive České dráhy," odpověděl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Ten předpokládá, že výsledky šetření této mimořádné události by Drážní inspekce mohla mít do měsíce nebo dvou. Zmíněného dne do sutin spadlých na koleje narazily dva vlaky. Českým drahám vznikla škoda na lokomotivě, vlaky byly odkloněny, naštěstí zraněn nikdo nebyl. U železniční trati na Kollárově náměstí se nacházejí městem vlastněné bývalé vojenské objekty, které v té době firma AVE Kolín demolovala. Zda souvisí jejich bourání s nehodou, je součástí vyšetřování. Demolice je od té doby přerušena, přičemž je uzavřen průjezd ulicí Nad Zastávkou. meč, červ