Město Týnec nad Labem trochu zaskočilo, že Ministerstvo kultury ČR prohlásilo tamní betonový vodojem za kulturní památku. Týnecký starosta Dušan Žmolil nám to potvrdil. "Stavba je svým způsobem unikátní a památkářům se líbí. Je totiž představitelem českého vodárenského stavitelství meziválečného období 20. století a je kvalitním příkladem moderní architektury. Ne že by město přímo o to nestálo, máme jen obavy z oprav. Je totiž možné, že nám Národní památkový ústav nemusí schválit navržené technologie stavebních prací. Navrhne jiné a ty mohou být finančně náročnější. Samozřejmě, že město může žádat o dotace (což je plus), ale jen omezeně," vysvětluje Dušan Žmolil. Věžový vodojem totiž není přímo zahrnut v Památkové zóně Týnce nad Labem a prohlášením věže za kulturní památku by se městu mohlo zkomplikovat získávání finančních prostředků z takzvaného Programu regenerace městských památkových zón, které vypisuje Ministerstvo kultury ČR. meč

Pohled z jihozápadu. Foto: vodarny.mistecko.info