Středisko respitní péče Volno v Kolíně připravuje stavbu budovy pro pobyt dospělých klientů s autismem. "Tento projekt zajistí domov 6 dospělým klientům s autismem, poskytne jim stálou péči a kvalitní individuální program. Klienti budou žít podobně jako lidé bez postižení. Projekt domova pro osoby s autismem dává také rodičům dospělých lidí s autismem naději na zabezpečení jejich dítěte, naději na vlastní začlenění do společnosti a prožití vlastního života se zvýšenou kvalitou," řekla předsedkyně Občanského sdružení Volno Ludmila Chwistková. V současné době je již zajištěn pozemek pro výstavbu budovy a finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace. Prostředky nutné pro výstavbu budovy se Občanské sdružení Volno pokusí získat z fondů Evropské unie a dalších nadačních titulů. Záštitu nad projektem převzala Markéta Havlovicová, primářka Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. Lékařské fakulty UK a FN Motol.

Autismus je porucha sociální interakce, komunikace a představivosti, proto je velmi těžké zapojovat klienty s autismem do kolektivního způsobu života (např. při stolování nutnost čekat, až všichni dojedí, oslavy narozenin, soutěže apod.). V zařízeních, která nejsou specializovaná na práci s autisty, se právě zapojení do kolektivního života vyžaduje. Klienti vůbec nechápou, proč se musí účastnit kolektivního života, který jim nevyhovuje. Tento způsob péče o lidi s autismem spouští problémové chování. Incident tak není primárně způsoben handicapem, ale sociální službou. Klienti s autismem obvykle v dospělosti končí v ústavní péči utlumeni psychofarmaky. meč, volno

Volno