Pro rychlejší a pohodlnější odbavování žadatelů o občanské průkazy, cestovní doklady a při změnách trvalého pobytu byl na Odboru správních činností a přestupků Městského úřadu Kolín zprovozněn vyvolávací a rezervační systém. Ten umožňuje odbavení žadatelů, kteří si termín schůzky zarezervovali elektronicky. Veškeré informace o rezervaci i její postup lze najít na webových stránkách Městského úřadu Kolín (http://www.mukolin.cz/) v sekci občan, v záložce v ONLINE REZERVACE v levé straně menu. „Pro klienty, kteří nevyužijí internetového objednání, je v provozu vyvolávací systém pro denní pořadí. V tomto případě je odbavení žadatele závislé na počtu čekajících klientů. Časovou úsporu představuje služba ´Fronta´, díky které má žadatel možnost sledovat online své pořadové číslo a na přepážku se dostavit až těsně před odbavením,“ dodala asistentka starosty a tisková mluvčí kolínské radnice Jiřina Holubová. meč