Velmi frekventovaná křižovatka u Cihelny se od otevření obchvatu stala jedním z nejkritizovanějších dopravních problémů v Kolíně. Zřejmě oprávněně, protože zde dochází k dopravním nehodám dost často. V dohledné době, pravděpodobně v létě, konečně dojde k nápravě.Přesný termín realizace znám ještě není, neboť se projektová část úpravy křižovatky dokončuje a projekt nasvícení připravuje. Investici nasvícení v pondělí 30. března schválilo kolínské zastupitelstvo prostřednictvím rozpočtového opatření. "Doufáme, že se realizace podaří v průběhu letošního roku. Úpravy by mohly probíhat za částečného provozu dané křižovatky. Považuji za strašně důležité, že jsme to společně ve vedení města nikdy nevzdali," zdůraznil místostarosta Tomáš Růžička.

“Ano, informaci máte správnou. Z důvodu toho, že se již dlouhodobě jedná o jednu z nejproblémovějších a nejnehodovějších křižovatek ve Středočeském kraji. Nehodovost křižovatky je zde způsobena v 99 procentech případech nedáním přednosti v jízdě (k žádné závažnější dopravní nehodě zde do této doby zatím nedošlo, či dopravní nehodě s tragickými následky). Bylo přesto předběžně dohodnuto a to na základě již opětovného požadavku Polici ČR, že bude na její rekonstrukci vypracována studie případné rekonstrukce. Jednání v předmětné věci mezi KSÚS SK, městem Kolín a Policii ČR jsou v této době zatím v počátečních jednáních a výše uvedeného zpracovávání studie přestavby křižovatky. Případná rekonstrukce by se v žádném případě nedotknula žádného dalšího záboru přilehlých pozemků. A byla by vyřešena pouze ve stávajícím prostoru této křižovatky.
Dále také na základě finální projektové dokumentace rekonstrukce této křižovatky bude až následně dohodnuta výše finančního plnění jednotlivých stran. Za předpokladu uzavření příslušných dohod, mezi jednotlivými subjekty akce a přidělení potřebných finančních prostředků na její rekonstrukci, by předmětná přestavba této křižovatky mohla proběhnout ještě v tomto roce,“ uvedl Ivan Kutil, správní cestmistr z Krajské správy a údržby silnic.

Dlužno poznamenat, že přestavba křižovatky nebude levnou záležitostí. Samotné osvětlení kruhového objezdu bude mít 14 světelných bodů a vyžádá si investici 1 milion korun z kolínské městské pokladny.