Budka s veřejnými záchodky a stánkem na zmrzlinu u kruhového objezdu na kolínském Zálabí bude ve veřejném zájmu přebudována na bankomat. Po čem lidé na Zálabí touží, prý zjišťovala renomovaná agentura a z jejího veřejného průzkumu se bankomat vyloupl jako priorita. Podle starosty Víta Rakušana byla jen jediná banka (KB) ochotná bankomat vybudovat a provozovat. Komerční banka prý sdělila, že jiné místo než bývalý záchodek na Jiráskově náměstí nepřichází v uvedené lokalitě v úvahu. Zatímco občané by si dokázali představit, že by se z jedné strany do budky vyprazdňovali a z druhé inkasovali bankovky, KB je jiného názoru a město o záchodek přijde. Prý to velká škoda nebude, podle statistiky z vedení města záchodek využilo za tři sledované měsíce asi jen 15 osob. Se zmrzlinou se to má ovšem jinak. Zmrzlinářům město nabídne jiné atraktivní místo u Masarykova mostu. pres