Právě dnes byla v souvislosti s výstavbou přeložky silnice I/38 při napojování stávající komunikace I/38 od Kutné Hory na novou trasu obchvatu zahájena úplná uzavírka silnice I/38 na vjezdu do Kolína v Havlíčkově ulici na Šťáralce. Během 1. etapy bude uzavřena silnice I/38 v místě napojení sjezdu z budoucího obchvatu na silnici I/38 za střední obchodní školou. Opatření, jež by mělo platit od 1. do 26. srpna, je realizováno kvůli velkému výškovému rozdílu v místě za areálem školy. Je stanovena jak obousměrná objízdná trasa pro vozidla s celkovou hmotností do 7 tun a linkové autobusy, tak dvě jednosměrné objízdné trasy pro vozidla s celkovou hmotností nad 7 tun. Na ztížený průjezd městem Kolínem budou upozorňovat dálková návěstí v dostatečné vzdálenosti na všech hlavních příjezdových komunikacích (silnice č. I/38, I/12, I/2, II/125, II/322, II/328). Po dobu uzavírky bude provoz křižovatky Nový most x Starokolínská ulice řízen světelnou signalizací. Podrobnější informace k dopravnímu opatření podají pracovníci Odboru dopravy Městského úřadu Kolín na telefonních číslech 321 748 107 a 321 748 129. meč