Další mílový krok k prodeji části obchodního podílu v Technických službách města Kolína učinili zastupitelé minulé pondělí. Ti totiž po nedávném záměru přijali návrh na založení společnosti s poněkud zavádivým názvem Správa městských sportovišť Kolín (SMS). Vytvořena bude pro to, aby do ní mohl být soustředěn nemovitý majetek, který obstarávají právě technické služby. V první řadě by měly být do SMS vyvedeny akvapark a psí útulek. Pro začátek zastupitelé vyčlenili 2 mil. Kč na založení společnosti. Z 22 přítomných zastupitelů hlasovalo pro 16 z nich. meč