Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s krajským úřadem Středočeského kraje a městem Kolín poskytne v rámci semináře o kotlíkových dotacích i informace pro zájemce o úspory energií, zateplení nebo změny způsobu vytápění ve svých rodinných domech z programu Nová zelená úsporám. Seminář o možnostech čerpání podpory z programu Nová zelená úsporám je určen široké veřejnosti a bude se konat v úterý 12. ledna (16:00 - 18:30 hod.) v podnikatelském inkubátoru, sídle společnosti CEROP Kolín, Sokolská 1095, Kolín.
 Odborníci ze Státního fondu životního prostředí ČR vám kromě obecných informací poskytnou také individuální konzultace a poradenství.
 Zájemci se mohou na seminář dostavit bez předchozího přihlašování. Seminář je bezplatný.
 Program je zaměřen na: opatření ke snížení energetické náročnosti budov (např. zateplení, výměna oken, dveří), efektivní využití zdrojů energie (výměna zdrojů tepla, instalace solárních systémů a systému zpětného získávání tepla - rekuperační jednotky) a výstavbu budov s velmi nízkou energetickou náročností. MěÚ Kolín