KONCERT CANTORES CANTANT
13.04
19:00
KONCERT PĚVECKÉHO SBORU ZUŠ KOLÍN A SÓLISTŮ. V PROGRAMU ZAZNÍ SÓLOVÉ KVARTETY Z REQUIEM MISTRŮ MOZARTA, DVOŘÁKA A VERDIHO. ZE SBOROVÉ TVORBY ČÁSTI Z LISZTOVA ORATORIA CHRISTUS, DVAŘÁKOVA STABAT MATER, WEBEROVA REQUIEM A SMETANOVY DUCHOVNÍ MOTETA. Z VARHANNÍ TVORBY SLAVNÉ PRELUDIUM A FUGA NA BACH.

LUCIE KORDOVÁ MLYNÁŘOVÁ - SOPRÁN
DRŽITELKA PRESTIŽNÍ CENY JARMILY NOVOTNÉ, LAUTEÁTKA MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE ANTONÍNA DVOŘÁKA, OCENĚNA 1. CENOU FESTIVALU OPERA 2003 V PRAZE

VIRGINIE WALTEROVÁ - MEZZOSOPRÁN
DRŽITELKA PRESTIŽNÍ SVĚTOVÉ CENY ANTONÍNA DVOŘÁKA cena udělena Masarykovou akademií umění a Evropskou unií umění

PETR KLÍMA – TENOR
DRŽITEL CENY ZA INTERPERETACI ORATORNÍ TVORBY MASARYKOVA FESTIVALU

PETR HLAVATÝ – BAS
LAUREÁT - MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE ANTONÍNA DVOŘÁKA, MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE V BUDAPEŠTI A MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE PRAŽSKÉHO JARA DRŽITEL TŘÍ OCENĚNÍ PAMĚTNÍ MEDAILE CTI A VDĚČNOSTI JANA MASARYKA cena udělena Společností Jana Masaryka za uměleckou a pedagogickou činnost 2002, 2003, 2004

JIŘÍ VANÍČEK – BARYTON
LAUREÁT DUŠKOVY MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽEPETR HOSTINSKÝ – VARHANY
PETR HLAVATÝ – SBORMISTR
.