Fotografická soutěžlink
03.0218.04
Městská knihovna Kolín vyhlašuje 1. ročník fotografické soutěže pod záštitou místostarosty města Kolína Mgr.Tomáše Růžičky Soutěžní témata: 1.+2. kategorie – Kolín mýma očima 3. kategorie – Kolín v pohybu. Kategorie: 1. kategorie: 1. stupeň ZŠ 2. kategorie: 2. stupeň ZŠ (nebo odpovídající ročníky víceletého gymnázia) 3. kategorie: střední školy a učiliště
Kdy odevzdat soutěžní fotografie: do 18. dubna 2014
Kam odevzdat soutěžní práce: Městská knihovna Kolín (libovolné oddělení))
Vítěze jednotlivých kategorií vybere porota ve složení: Mgr.Tomáš Růžička, Josef Čáslava, Jaromír Novotný, Petr Hejcman, Mgr. Kristýna Šultová

Soutěžní podmínky a zpracování námětu: Fotografie formátu 20×30 cm. K tématu doporučujeme zdůraznit viditelnost pohybu. Soutěžní foto je třeba na zadní straně označit těmito údaji: jméno, příjmení, bydliště, věk, škola, třída, název práce. Při hodnocení bude kladen důraz na osobité a neobvyklé zpracování. Fotografie může Město Kolín bezplatně využít a zveřejnit v tisku.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne v úterý 6.5.2014 od 16 hodin ve výstavním sále Městské knihovny a bude spojeno s výstavou soutěžních fotografií. Ocenění autoři obdrží zajímavé ceny.
.