Bílá sobotalink
19.04
10:00
Národopisný pořad, vyprávění o lidových obyčejích v době Velikonoc, lidová obchůzka Chození s Jidášem, lidové divadlo Zlomky z pašijí.
.